46011 м. Тернопіль, Проспект С. Бандери 74а тел./факс: +38 (0352) 24-35-00
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

      

ЗАПРОШУЄМО

НА НАВЧАННЯ

Бібліотека

« Хто володіє інформацією, той володіє світом ».

Ми живемо в такий час, коли нашій країні потрібні грамотні, ерудовані громадяни - професіонали своєї справи. Світ знань відкриває перед собою книга. Скарбницею книги є бібліотека.
Бібліотека Тернопільського вищого училища технологій та дизайну функціонує з 1985 року.

Загальний фонд бібліотеки училища становить 16тис. 794 прим. книг на загальну суму 146тис.103 грн.00коп.


На 2019 – 2020 н.рік оформлено підписку періодичних видань, газет та журналів в кількості по 9екз., на загальну суму 8тис. 856грн.

На даний час в бібліотеці училища нараховується 479 читачів, з них 404 читачів учнівського контингенту, а 75 читачів працівників училища.

В обслуговуванні читачів та популяризації книги використовуються різноманітні форми роботи, впроваджуються новітні технології.

Основним завданням бібліотеки сьогодення є постійне вдосконалення традиційних і запровадження нових форм і методів її діяльності, насамперед упровадження сучасних бібліотечних технологій, спрямованих на покращення якості обслуговування усіх категорій користувачів.

Для досягнення нової якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування. Успішний інформаційний супровід навчального процесу покликана забезпечувати бібліотека – посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами, яка у підсумку стає гарантом якості освіти.

У нових інформаційних реаліях бібліотека як культурний центр і місце обміну знаннями динамічно перетворюється у своєрідний полюс доступу до нових знань.Інформатизація усіх сфер життя суспільства спричинила збільшення числа напрямів діяльності бібліотеки. Новітні технології, зокрема Інтернет, став потужним додатковим і доволі запитаним ресурсом. Завдяки їм читачі тепер мають змогу знайомитися з його інформаційними надбаннями.

В реалізації освітніх завдань училища і функцій бібліотеки важливою є співпраця педагогів та бібліотекаря, її мета підпорядкована удосконаленню навчально - виховного процесу ТВПУТД і проявляється найперше, у формуванні системи бібліотечно - бібліографічних знань учнів засобами бібліотечних уроків.

На бібліотечних уроках учні вчаться розрізняти основні елементи книг, типи книжок за формою та оформленням, користуватися книжковими виставками та тематичними полицями. Пошук оптимальних форм і методів бібліотечно - бібліографічної освіти учнів є пріоритетним напрямом роботи бібліотек.

Бібліотека - один з підрозділів училища, призначений для безперервної освіти. Тому, завдання бібліотеки – навчити учнів бібліотечній грамотності, щоб, учні закінчуючи наше училище, могли вільно орієнтуватися у морі книжок будь-якої бібліотеки, вміли знайти потрібну інформацію, були навчені до серйозної самостійної роботи з книгою.

Поєднуючи традиційні і нетрадиційні форми роботи, бібліотекар постійно працює над тим, аби заохочувати учнів до читання, зацікавити їх книгою, процесом пізнання, стимулювати до використання книг, що є у бібліотеці нашого училища.

Зусилля нашої бібліотеки спрямовані на те, щоб знайти, підтримати, розвинути в наших учнів кращі людські якості, закласти механізм самореалізації, саморозвитку, самовиховання.

 

Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну

Всі права захищено © tvpu.te.ua, 2008-2015.