46011 м. Тернопіль, Проспект С. Бандери 74а тел./факс: +38 (0352) 24-35-00
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

      

ЗАПРОШУЄМО

НА НАВЧАННЯ

Приймальна комісія

2.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу  здійснює приймальна комісія. 
 
2.2. Очолює приймальну комісію в.о. директора Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну Демборинська А.П., яка своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи. 
 
2.3. Правила прийому до Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі  Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів, затверджуються директором Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну  за погодженням з департаментом освіти і науки облдержадміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.
 
2.4. Приймальна комісія: 
 • організовує прийом заяв та документів;    
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • проводить з вступниками співбесіду з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів,  працевлаштування після закінчення училища;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування  на навчання до Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну , оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб; 
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом. 
 2.5. Правила прийому до  Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну доводяться  до відома вступників через засоби масової інформації,  інформаційні стенди та обумовлюють: 
 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією; (у додатку)
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;  
 • форми та ступеневість навчання;  
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;  
 • порядок і форму проведення співбесіди; 
 • порядок зарахування на навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;  
 • порядок розгляду оскаржень результатів співбесіди; 
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.
 

Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну

Всі права захищено © tvpu.te.ua, 2008-2015.