46011 м. Тернопіль, Проспект С. Бандери 74а тел./факс: +38 (0352) 24-35-00
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

      

1.1. Правила прийому до ДНЗ «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну» розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. за № 823/23355.

1.2. До державного навчального закладу «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну» приймаються громадяни України, та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Особи без громадянства можуть здобувати професійно-технічну освіту у Тернопільському вищому професійному училищі технологій та дизайну відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними, статевими та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.Прийом до Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» на підставі свідоцтва про атестацію серія РД № 016962 від 10.04.2013р. та ліцензії серія АЕ №270063.
Повна загальна середня освіта надається відповідно до свідоцтва про атестацію № 022382 від 30.01.2013р.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну

Всі права захищено © tvpu.te.ua, 2008-2015.