46011 м. Тернопіль, Проспект С. Бандери 74а тел./факс: +38 (0352) 24-35-00
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

      

Загальна частина

1.1. Правила прийому до ДНЗ «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну» розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р.  № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. за № 823/23355.
 
1.2.  До державного навчального закладу  «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну» приймаються громадяни України, та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
 
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної  освіти відповідно до своїх  здібностей і нахилів  незалежно  від  національності, раси, статі, соціального   і майнового  стану, світоглядних  і  політичних  переконань, ставлення до  релігії, віросповідання, стану  здоров'я, місця  проживання  та інших  обставин.
Особи без громадянства можуть здобувати професійно-технічну освіту у Тернопільському вищому професійному училищі технологій та дизайну відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними, статевими та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються  Кабінетом  Міністрів  України.
 
1.4. Прийом до Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» на підставі свідоцтва про атестацію серії РД № 045567 від 10.07.2017 р. та ліцензії серії АЕ № 636208.
Освітня діяльність у сфері загальної  середньої освіти надається відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації № 586 від 31.07.2018 року.
 
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок освітніх субвенцій з Державного бюджету України та міського бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.
 
1.6. Прийом громадян понад державне та (або) регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
 

Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну

Всі права захищено © tvpu.te.ua, 2008-2015.