46011 м. Тернопіль, Проспект С. Бандери 74а тел./факс: +38 (0352) 24-35-00
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

      

ЗАПРОШУЄМО

НА НАВЧАННЯ

Загальна частина

1.1. Правила прийому до ДНЗ «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну» розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р.  № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. за № 823/23355.
 
1.2.  До державного навчального закладу  «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну» приймаються громадяни України, та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
 
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної  освіти відповідно до своїх  здібностей і нахилів  незалежно  від  національності, раси, статі, соціального   і майнового  стану, світоглядних  і  політичних  переконань, ставлення до  релігії, віросповідання, стану  здоров'я, місця  проживання  та інших  обставин.
Особи без громадянства можуть здобувати професійно-технічну освіту у Тернопільському вищому професійному училищі технологій та дизайну відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними, статевими та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються  Кабінетом  Міністрів  України.
 
1.4. Прийом до Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» на підставі свідоцтва про атестацію серії РД № 045567 від 10.07.2017 р. та ліцензії серії АЕ № 636208.
Освітня діяльність у сфері загальної  середньої освіти надається відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації № 586 від 31.07.2018 року.
 
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок освітніх субвенцій з Державного бюджету України та міського бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.
 
1.6. Прийом громадян понад державне та (або) регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
 

Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну

Всі права захищено © tvpu.te.ua, 2008-2015.